Nyhet11 juni 2020
Våra vänner hos Musiksverige har precis presenterat en rapport över hur den rådande pandemin drabbat musikbranschen, och det är en mörk bild som målas upp.

I rapporten från Musiksverige redogörs för effekterna av Covid-19 i musikbranschen och det konstateras att det stöd på 370 miljoner kronor som beslutades av regeringen till kulturen långt ifrån motsvarar behoven i musiksektorn.

När pandemin bröt ut i Sverige förändrades förutsättningarna för musikbranschen radikalt. Inte minst slog den tidigt mot livemarknaden med förbudet mot större folksamlingar, men sektorn drabbas också av att andra verksamheter lider ekonomiskt, som t ex hotell, restauranger, butiker, idrottsevenemang och andra musiklicenstagare. Sammantaget beräknas pandemin ge kraftigt minskade intäkter i branschen, med olika effekter för olika aktörer. Man beräknar för en minskning i sektorn med hela 90 procent för konsertintäkter och upp emot 25 procent för upphovsrättsliga intäkter.

En tydlig iakttagelse är att Covid-19 har bidragit till att blottlägga redan kända förutsättningar, där enskilda utövare, musikskapare och mindre verksamheter, som utgör de allra flesta i branschen, uttrycker stor oro över akut likviditetsbrist.

Läs rapporten från Musiksverige här.

Vad är Musiksverige?

Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. Stim finns representerade i styrelsen för Musiksverige.