Nyhet10 februari 2014

Ny rapport: "festivaldöden är överdriven" I studien "Music festivals in Sweden - An analysis of the ten largest commercial festivals 2000 - 2013" som släpptes i januari konstaterar Daniel Johansson, forskare vid Linnéuniversitetet, att begreppet festivaldöd inte stämmer överens med intresset för att gå på festival i Sverige.

- Sedan år 2008 har den största festivalen i Sverige för varje år blivit allt större, samtidigt som de övriga festivalerna också vuxit. En mellanstor musikfestival bland de tio största kommersiella festivalerna är idag lika stor som Hultsfred var under åren 2000 - 2004, när Hultsfred dominerade marknaden, säger Daniel Johansson.

Begreppet festivaldöd började cirkulerade i svensk media efter att festivaler som Hultsfred, Peace & Love och Siesta! tvingats kasta in handduken. Studien fokuserar på besökarantal för de tio största festivalerna sedan år 2000, och baseras på statistik från Stim och arrangörernas officiella siffror. Totalt har över 200 individuella festivaler analyserats.

Läs rapporten i sin helhet