Nyhet26 februari 2014

Vid Stims extra föreningsstämma den 18 februari antogs inte det förslag om ändring av fördelningsregler som lagts fram av Stims styrelse.

Enligt förslaget skulle en ny struktur för fördelningsområden införas, och graderingssystemet och det så kallade MEM-stödet (marknadsmässigt eftersatta musikområden) ersättas av ett mångfaldsstöd för Stimanslutna upphovsmän.

För att ändringen skulle antas krävdes ett ja med kvalificerad majoritet i stämman. 46 personer röstade ja och 33 nej, vilket alltså inte räckte för att anta det nya förslaget. Fördelningsreglerna ligger därmed fast enligt nuvarande ordning. Stims styrelse kommer nu att utvärdera resultatet och utarbeta en plan för nästa steg.

– Det är inte bara viktigt att Stims fördelningsregler har ett brett stöd hos våra anslutna, det är nödvändigt med ett demokratiskt röstförfarande i en intresseorganisation. Vi i Stims verksamhet agerar på uppdrag av de anslutna musikskapare och förlag som äger Stim, och vi tar tillvara på alla synpunkter vi får in, säger Stims fördelningschef Claudia Salazar.