Nyhet26 februari 2014

Kenth Muldin avgick som vd i februari och rekryteringen av en ersättare pågår. Under tiden är Stims chefsjurist Helena Woodcock tillförordnad vd.

Varför slutade Kenth Muldin?
– Att vd i en organisation avgår efter många års framgångsrikt arbete är tråkigt, men inte ovanligt. Skälen är inte heller ovanliga, nämligen att styrelsen och vd helt enkelt haft skilda uppfattningar om strategisk inriktning och affärsutveckling.

Vad betyder detta för Stim?
– Stims uppdrag och våra anslutnas villkor förändras inte. Många av oss i verksamheten har arbetat gemensamt med Kenth Muldin under de år som Stim utvecklats till ett av världens ledande upphovsrättssällskap, och Stims styrelse och ledning fortsätter arbeta enligt den strategi som stakats ut för flera år sedan. Som tillförordnad vd kommer jag under den närmaste tiden att fokusera på de internationella förhandlingar som pågår och se till att de uppdrag Kenth hade i andra organisationer tas om hand. När en ny vd har tillsatts, kommer jag att återgå min tjänst som chefsjurist. Till dess går min kollega Emil Dicksved in som tillförordnad chefsjurist.

Har Kenth Muldins avgång något att göra med resultatet i den senaste stämman?
– Nej. Med tanke på förra veckans spekulationer i media vill jag än en gång understryka att det faktum att vd och vår tidigare fördelningschef slutat inte har någon som helst koppling till förslaget om nya fördelningsregler. Ett sådant påstående är rent faktafel.

Vad händer med fördelningsreglerna nu?
– Vid Stims extrastämma i förra veckan kunde tyvärr inte förslaget till nya fördelningsregler antas. Trots att man inom i verksamheten och fördelningskommittén hade arbetat i flera år med att ta fram det förslag till nytt system som styrelsen lade fram, fick inte förslaget den kvalificerade majoritet i stämman som hade krävts. Men man ska komma ihåg att hela poängen med röstförfarandet i stämman är att säkra Stims demokratiska styrning och det är vårt uppdrag att följa våra ägares direktiv. Nu utvärderar därför styrelsen de synpunkter som kommit in från våra medlemmar.

Vad har du först på agendan?
– Nu är jag på sportlovsvecka i fjällen, men jag kan i ärlighetens namn säga att jag inte hunnit ut i skidspåret så mycket som planerat… Nästa vecka kommer bli en rivstart med viktiga förhandlingsmöten och Fördelningskommitté. Jag blev glad över styrelsens förfrågan att bli tillförordnad vd och ser fram emot de närmaste månaderna!