Nyhet17 februari 2014
Under 2012 omsatte den svenska musikmarknaden 7,4 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på 17 procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Andelen exportintäkter var 16 % av den totala omsättningen. Det visar rapporten ”Musikbranschen i siffror” från Musiksverige.

Intäkterna på konsertområdet ökade med 22 procent från föregående år. Onlineförsäljningen på den inhemska marknaden var fortsatt stark. Totalt uppgick intäkterna från inspelad musik 1,6 miljarder kronor varav strömmad försäljning stod för 62 %, fysisk försäljning 32 % och nedladdad försäljning 5 %.

De upphovsrättsliga intäkterna uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor vilket motsvaras av en tioprocentig ökning jämfört med föregående år. Siffrorna för de upphovsrättsliga intäkterna avser insamlade medel till musikskapare, musiker, artister, musikförlag, musikbolag, producenter och arrangörer.

Antalet sysselsatta inom musikbranschen är cirka 9000 och ungefär en tredjedel utgörs av egenföretagare. Andelen män på vd-poster uppgår till drygt 80 procent, d.v.s. kvinnor representeras av knappt 20 procent i vd-befattning inom musikbranschen. I styrelsepositioner är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor.

Läs hela rapporten här