Nyhet4 mars 2023
Visste du att Stim delar ut resebidrag? Flera gånger om årets delas bidrag ut till tonsättare och komponister för att de ska kunna närvara vid uppföranden av deras verk. Maja Linderoth reste till Piteå för att se hennes verk ”Insula” på festivalen Ung Nordisk Musik spelas upp för första gången i Sverige.

Hur kom det sig att du sökte resebidrag från Stim?

– Jag fick mitt verk Insula uttaget till 2019 års utgåva av festivalen Ung Nordisk Musik, även kallad UNM. Det året arrangerades festivalen i Piteå av den svenska delegationen av UNM. Jag sökte resebidrag från Stim för att finansiera resan dit.

Hur gick repetitionerna?

– Repetitionerna gick fint. Insula är komponerat för sinfonietta och framfördes på festivalen i Piteå av ensemblen Norrbotten NEO och dirigent Petter Sundkvist. Ensemblen var förstärkta med ytterligare musiker för att nå sinfonietta-besättning. De spelade ihop sammansvetsat och gjorde en bra framställning av verket.

På en av repetitionerna minns jag att jag hade en av de andra festivaldeltagarna, med en annan konstnärlig bakgrund, med som gäst. Hon ville närvara och se hur en repetition av konstmusik går till. Det var kul att vi fick till det utbytet.

Vad fick du för reaktioner efter uppförandet?

– Konserten gick jättebra och feedbacken efter uppförandet var positiv. Insula blev väl mottaget av både publik och utövande musiker. Efter konserten fick jag ta emot uppskattande kommentarer, tolkningar av verket och nyfikna frågor bland annat om instrumentationen och innebörden i verket.

På vilket sätt hjälpte resebidraget dig i ditt musikskapande?

– Resebidraget bidrog till att vidga mitt nätverk och inspirera mig genom de möten och intryck som jag fick på resan. På festivalen så besökte jag andra konserter där andra unga komponisters verk framfördes och så var jag också med på andra aktiviteter som anordnades under festivalen, bland annat en tankesmedja angående festivalens tema ”locations”, där jag var med i en grupp som diskuterade hur konstmusik av idag kan nå ut till fler människor i samhället. Jag knöt nya kontakter under festivalen med människor jag inte träffat tidigare: nordiska tonsättare i min egen generation och även med utövare som deltog i mitt och andras verk. Så träffade jag också gamla studiekamrater från Norge och Sverige. Det gav spännande samtal om hur livet som nyexaminerad och frilansande tonsättare är för oss.

Vad har hänt sedan dess?

– Kontakterna jag knöt under festivalen i Piteå har följt mig vidare genom mitt yrke i åren efter festivalen. Jag har passat på att träffa andra komponister som jag mötte på festivalen över en fika när jag varit på genomresa där de befinner sig. Och med andra har jag haft mejlkontakt. Vi har delat med oss av vad vi arbetar med och vad som intresserar oss just nu. Jag tror att vi även i framtiden kommer att fortsätta att ha ett stort utbyte av varandra för inspiration, organisering, utbyten av perspektiv, tankar, kunskap, musicerande etcetera.

Resebidraget delas ut av Stim med stöd av Stim Forward Fund. Läs mer om resebidragen här.