eyeem-100001879-136354039.png

Swedish Chamber Games
Swedish Chamber Games pågår fram till den 2 mars.
Nyhet2 december 2019
Med stöd av Stims Promotionnämnd lanseras idag projektet Swedish Chamber Games, med syftet att lyfta svensk kammarmusik i Europa.

Många svenska tonsättare är i intresserade av att hitta nya marknader och samarbeten, och tävlingens syfte är att också möta deras önskan. Swedish Chamber Games är tänkt att främja svensk kammarmusik i Europa genom repertoarutbyte, och bidra till bestående samarbeten mellan svenska komponister och utländska ensembler. När ensemblerna tar ut den svenska musiken i Europa kommer den att möta inte bara en ny publik, utan även musiker, festivalarrangörer och andra delar av musiklivet i respektive land. Det ger ytterligare möjligheter till spridning. 

– Swedish Chamber Games är en del av vårt arbete med att stärka den svenska repertoaren internationellt. Det är ett roligt och tacksamt uppdrag eftersom det finns ett växande intresse för svensk musik i utlandet. Vi räknar också med att samarbetet med de europeiska ensemblerna ska bidra till att ge insatsen bestående effekter, säger Mattias Franzén som är verksamhetschef på Stims promotionnämnd.

Tävlingen är öppen för etablerade komponister som deltar med redan existerande verk i en eller flera klasser: Chambre Separé (solo,) Thin Walls (duo, trio) och A Crowd in a Room – Full Drama (4 musiker till kammarensemble). Efter ett första urval bedöms verken av en internationell jury bestående av ensemblemusiker ur nätverket NewAud. De vinnande verken belönas med en prissumma eller en beställning och framförs av Gageego! i Göteborgs konserthus. Därefter sprids verken till de ensembler i det europeiska nätverk som deltar i projektet. 

Emelie Bergbohm och Mattias Franzén

– Jag är glad över att det görs en sådan här gedigen och unik satsning på kammarmusiken av Stims promotionnämnd. Gensvaret från de internationella ensemblerna som knutits till projektet är positiv och nyfiken på musiken som kommer att komma fram genom denna utlysning. Min ambition som projektledare för Swedish Chamber Games är att samarbeten som uppstår genom projektet ska bestå och bygga långsiktiga relationer, som kan komma många till gagn för framtiden, säger Emelie Bergbohm, VD för produktionskontoret Bohm Bohm Room och projektledare för Swedish Chamber Games.

Tävlingen håller på från och med idag den 2 december till och med den 2 mars 2020. Här kan du läsa mer om reglerna och om hur du deltar. 

Här kommer du direkt till anmälan.