Nyhet12 mars 2019
Vi – 23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande konstnärer inom alla konstområden i Sverige – har samlats i ett upprop för att uppmana ansvariga politiker att stödja den historiskt viktiga nya upphovsrättslagstiftning, som under flera år förhandlats fram inom EU.

Även om det direktivförslag som nu ligger på bordet är en kompromiss, utgör det ett viktigt steg framåt för konstens och kulturens ställning i Europa. Faller direktivet nu kommer det att dröja mycket lång tid innan nästa chans ges. Vi kulturskapare har inte den tiden.

Upphovsrättens utveckling är helt central för kulturskapares möjligheter att fortsätta skapa och verka i Sverige och i Europa. Direktivet innehåller regler som skapar en rättvisare spelplan för aktörerna på den digitala upphovsrättsmarknaden, där de små aktörerna – inte minst skaparna av det konstnärliga och litterära innehållet på nätet – får möjlighet till bättre villkor och ersättningar. Samtidigt ger direktivet människor i Europa ökad tillgång till konst- och kulturupplevelser på nätet, såsom film, musik, litteratur, bildkonst mm.

Den version av direktivet som snart ska upp för omröstning i EU-parlamentets plenum är resultatet av en lång rad kompromisser och går inte så långt som vi kulturskapare hade önskat. Men det är ett viktigt steg i rätt riktning och syftar till att tillgodose olika nätaktörers intressen på ett balanserat sätt. Med rätt implementering kommer direktivet att gynna såväl internetanvändare som enskilda upphovspersoner och utövande konstnärer. I direktivet finns bestämmelser som saknas i svensk rätt, och som efterlysts och drivits från kulturskaparhåll i Sverige i mer än 15 år.

Internetanvändares aktiviteter begränsas inte av direktivets regler. I stället kan yttrandefriheten och tillgången till upphovsrättsligt skyddat material stärkas, genom att upphovsrättsavtal träffas med internetplattformarna. Internetanvändare skyddas från att själva behöva ansvara för eventuella upphovsrättsintrång genom att direktivet ger internetplattformar ett ökat ansvar och befrämjar avtalsförhandlingar med rättighetshavare om det upphovsrättsliga innehållet.

Direktivet ger förutsättningar för att de värden som konst och kultur genererar på nätet i högre grad än idag tillfaller dem som skapat den. En sådan värdeöverföring är en förutsättning för nyskapande, konstnärlig kvalitet och mångfald i det framtida konst- och kulturutbudet på nätet.

Direktivets artiklar utgör en helhet där de olika bestämmelserna samspelar och förutsätter varandra. Det kommer också att behandlas i sin helhet i EU-parlamentet i slutet av mars. Detta innebär att även om du som politiker endast är kritisk till enskilda artiklar, betyder ett nej att du förkastar hela direktivet och att du stoppar viktig utveckling som ökad tillgång inom distansundervisning, digitalisering av kulturarv, avtalslicenser för skolor och bibliotek samt en stärkt ställning för kulturskapare som avtalspart med möjlighet att få skäligt betalt för sitt arbete på nätet.

Säg ja till en moderniserad och mer rättvis upphovsrätt för ett hållbart Internet – NU!

ALIS, ordförande Eddie Pröckl 

Bildupphovsrätt, ordförande Åsa Berndtsson

Copyswede, ordförande Ulf Mårtens

Dramatikerförbundet, ordförande Pia Gradvall

Föreningen Svenska Tonsättare, ordförande Martin Jonsson Tibblin

Journalistförbundet, ordförande Ulrika Hyllert

KLYS, ordförande Marika Lagercrantz

Konstnärernas Riksorganisation, ordförande Katarina Jönsson Norling

Oberoende Filmares Förbund, ordförande Johan Seth och Karin Ekberg

Rättighetsbolaget, ordförande Anna Carlson

SAMI, ordförande Jan Granvik

SKAP, ordförande Alfons Karabuda

STIM, ordförande Carina Brorman

Svenska Fotografers Förbund, ordförande Paulina Holmgren

Svenska Musikerförbundet, ordförande Jan Granvik

Svenska Regissörsföreningen, ordförande Niclas Turesson

Svenska Tecknare, ordförande Tyra von Zweigbergk

Sveriges Författarförbund, ordförande Grethe Rottböll

Sveriges Läromedelsförfattares förbund, ordförande Wiwi Ahlberg

Symf, ordförande Gunnar Jönsson

Teaterförbundet för scen och film, ordförande Simon Norrthon

Unionen-klubben Sveriges Television, ordförande Gun Karlsson

Unionen-klubben Utbildningsradion, ordförande Martin Ahlberg

Publicerades urpsungligen på www.klys.se