Nyhet12 september 2018
Idag onsdagen den 12 september tog Europaparlamentet ett välkommet beslut om en modernisering av upphovsrätten, det så kallade copyrightdirektivet. Resultatet av omröstningen blev att det nya kompromissförslaget från rapportören Axel Voss gick igenom med stor majoritet, vilket är en framgång för kulturskaparna och stärker deras position i det fortsatta arbetet.

Beslutet innebär flera viktiga steg framåt för kulturskaparna, dels genom artikel 14-16 som handlar om ökad insyn, skäliga ersättningar och rätt för kulturskapare att omförhandla eller återkalla rättigheter, dels genom artikel 13 som innebär att de internetplattformar som tjänar pengar på att sprida upphovsrättsskyddat material också ska vara ansvariga för materialet de tillhandahåller – istället för användarna som det är idag. 

I kompromissförslaget som antogs finns nya skrivningar för att hantera den oro som funnits kring yttrandefrihet och blockering av innehåll. Dessutom har små- och mikroföretag exkluderats från bestämmelserna, liksom bland annat onlineencyklopedier som Wikipedia.Stims VD Karsten Dyhrberg Nielsen kommenterar:
– Vi är oerhört glada över denna delseger, även om mycket arbete återstår. Europaparlamentet röstade idag för en mer konstruktiv fördelning mellan de som skapar innehållet och de stora plattformarna som tjänar pengar på det. Det är viktigt för kulturskaparna, för kulturen, för konsumenterna och för Europas ekonomi som helhet. Jag vill rikta ett stort tack till alla Stims anslutna musikskapare som engagerat sig i denna fråga – ni har gjort er röst hörd.

Läs mer om beslutet som togs på Europaparlamentets hemsida.