Nyhet5 juli 2018
Torsdagen 5 juli röstade Europaparlamentet om copyrightdirektivet. Förslaget har engagerat extremt många upphovspersoner och det har varit ett mycket brett stöd från den kulturella och kreativa sektorn i stort. Trots detta valde parlamentet att skjuta upp beslutet och istället ta det i september eller i oktober.

Det har varit ett brett politisk stöd för merparten av lagförslaget, men vissa delar av det har blivit föremål för mycket intensiv debatt och även stora överdrifter. Det politiska arbetet kommer att fortsätta för att hitta nya kompromissförslag som förhoppningsvis når en bred majoritet i parlamentet.

- Dagens föråldrade lagstiftning skapar stora problem och omröstningen visar att vi behöver vara ännu tydligare i vår beskrivning av hur musikskaparnas verklighet ser ut. Vi fortsätter kämpa för musikskaparnas rättigheter och hoppas att debatten till hösten blir mer saklig, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.

Läs även kommentarer från Gesac samt SKAP.