Nyhet19 februari 2014

Stims styrelse och dess vd Kenth Muldin har kommit överens om att gå skilda vägar.

Kenth Muldin, som har varit Stims vd sedan 2003, och dessförinnan inledningsvis chefsjurist och därefter vice vd, har under lång tid varit drivande i utvecklingen av Stim mot ett av Europas modernaste upphovsrättssällskap.

Sedan en tid står det klart att Stims styrelse och Kenth Muldin gör olika bedömningar om vilken strategisk inriktning Stim bör ha för att möta de nya utmaningar organisationen står inför. Av det skälet har parterna idag kommit överens om att gå skilda vägar.

– Kenth Muldin är arkitekten bakom det moderna Stim och har försett Stim med plattformar och internationella kontaktytor organisationen tidigare saknat. Jag är tacksam över att en så briljant person som Kenth Muldin tjänat Stim under så lång tid och ser samtidigt fram emot att rusta Stim för nya utmaningar, säger Kjell-Åke Hamrén, styrelseordförande i Stim.

För mer information
Kjell-Åke Hamrén, ordförande Stim, 070-620 64 44. Alfons Karabuda, vice ordförande Stim, 070-783 88 23 alt. 070-783 31 25.

Om Stim
Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse, som agerar på uppdrag av sina 71 000 anslutna musikskapare och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk representerar Stim även rätten till den musikaliska världsrepertoaren. Stim verkar för skapande och spridning av ny svensk musik. Se www.stim.se