karsten_bild.png

Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.
Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim. Foto: Johan Olsson.
Nyhet10 februari 2021
Stims styrelse har i arbetet med en ny strategisk riktning för organisationen beslutat att tillsätta en ny vd. Beslutet har skett i dialog och samförstånd med nuvarande vd Karsten Dyhrberg Nielsen och innebär att han lämnar sitt uppdrag i maj i år.

Karsten Dyhrberg Nielsen har varit vd för Stim sedan 2014. Under denna tidsperiod har verksamheten genomgått en omfattande omställning och modernisering för att öka Stims konkurrenskraft och möta musikbranschens utmaningar med ökad digitalisering och globalisering.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Karsten för hans strålande insatser för Stim och alla våra anslutna musikskapare under de sju år han varit vd, han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Karsten har genomfört stora och viktiga förändringar i Stim, med ökade intäkter för musikskaparna och en verksamhet fokuserad på både rättighetshavarnas och kundernas behov, säger Carina Brorman, ordförande för Stim.

– Jag är oerhört stolt och tacksam för att ha fått förmånen att leda en så fantastisk organisation som Stim. Vi har ett av de finaste uppdrag man kan tänka sig – att säkerställa att musikskapare och förlag kan fortsätta att skapa ny musik som berikar vår tillvaro. Jag har genomfört de flesta av de förändringar jag såg framför mig när jag kom till Stim, och i samband med formuleringen av en ny strategisk riktning är det rätt tidpunkt för mig att kliva åt sidan och låta ett nytt ledarskap ta vid, för att föra Stim ytterligare framåt, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

– Vi ser en naturlig utveckling för Stim att i ännu högre grad vara en samlande kraft i musik- och kulturvärlden. Våra utmaningar blir alltmer internationella och globala och det är angeläget att vi möter dem i större utsträckning i samarbete med andra. Den organisation och verksamhet som Karsten varit med och byggt upp ger oss en väldigt bra position för detta, avslutar Carina Brorman.

Stims styrelse påbörjar nu rekryteringsarbetet för att finna en efterträdare till Karsten Dyhrberg Nielsen.