Nyhet10 januari 2014
Saltöstiftelsen delade för sjätte gången ut sina Järnåkerstipendier. Årets tonsättarmottagare är Joakim Sandgren.

Han får det för sitt verk ”endroits susceptibles” som skrev 2010-2012 och finns som video och ljudfil. Verket är komponerat för sex musiker och dator.

Juryn motiverar valet av Joakim Sandgrens verk ENDROITS SUSCEPTIBLES på följande sätt:

"Det är ljudet som står i fokus i Joakim Sandgrens stycke ENDROITS SUSCEPTIBLES. Ljudet som material, rest, motstånd. Det som fångas är musikens skarvar och fysiska processer. Här förenas hantverkskunskap och en öppenhet inför den samtida klangvärld där noise, brus och fältinspelade ljud är lika naturliga inslag som avgränsade toner, rytmer och harmonier. Verket är påfallande välskrivet och har en fascinerande taktil karaktär."

Järnåkerstipendierna delades ut vid den årliga konserten till Erik Järnåkers minne på Musikaliska i Stockholm, på trettondagsafton.

Foto: Fabienne Delafraye