Nyhet27 januari 2017
Vi vill informera om att Stims styrelse har fått in en begäran från 67 av Stims röstberättigade medlemmar om att det ska utses en särskild granskare, att bland annat granska fördelningen av medel på området ”bakgrundsmusik utan rapportering”.

Stims styrelses första steg har varit att reda ut det juridiskt formella att förhålla sig till. Ett naturligt nästa steg är att etablera en dialog med dessa medlemmar, för bättre förståelse av grunden till begäran och försöka reda ut frågetecken.  

Stim verkar i de anslutnas intresse och öppenhet och transparens är helt centrala värden för verksamheten. Det är förstås fullt förståeligt att man som musikskapare kan ha synpunkter och frågor kring hur medel fördelas. Fördelningsfrågorna är komplexa och det är viktigt att Stim är öppna och tydliga med både vilka metoder som används, och varför.

Stim representerar ett stort och ständigt ökande antal anslutna och verk. För närvarande är antalet anslutna över 80 000. Stim betalade under 2015 ut 1,5 miljarder kronor till upphovspersoner, förlag och utländska sällskap. Pengarna avsåg 1,6 miljoner olika verk, en stigande siffra som följer den digitala marknadens tillväxt. Fler rättighetshavare och fler musikverk än någonsin tidigare gynnas av Stims kollektiva rättighetsförvaltning.

Rekordsiffrorna är såklart svenska musikskapares framgångar generellt, men även Stims förbättringsarbete för att musikskapare ska få rätt intäkter när deras musik används, har bidragit. Också inom bakgrundsområdet har vi investerat mycket i att förbättra de underlag vi använder.

Stim har nästan 30 000 aktiva licenser på bakgrundsområdet. Vi använder alltmer exakta underlag från musikleverantörer, men dessa tjänster täcker tyvärr fortfarande bara en mindre del av bakgrundsmarknaden. Vi har även testat användningen av dosor, som lyssnar av vilken musik som spelas, men här har tester visat att teknologin inte är mogen än. Detta betyder att vi i brist på exakt information om vilken musik som använts, gör avräkning och utbetalning med en statistiskt säkerställd musikkälleundersökning som grund. Enkelt förklarat betyder det att ett undersökningsföretag frågar ett urval av våra kunder vilka musikkällor de använder i sin verksamhet. Baserat på svaren, som inkluderar mer än 30 olika musikkällor, kan Stim använda musikrapporter från musiktjänster, radio, TV och skivförsäljning för att fördela ut ersättningen. Vi genomför just nu en ny musikkälleundersökning och fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra våra avräkningar. 

Finns det frågor angående fördelningen, hör gärna av dig till Stims medlemsservice.

Läs gärna brevet från Stims styrelse till de medlemmar som begärt granskningen, samt pm från advokatbyrån Vinge. 

Brev från Stims styrelse

PM från advokatbyrån Vinge