Nyhet19 maj 2020
Upphovsrättssällskap och musikförlag arbetar i en ständig kamp mot klockan för att anpassa IT-system och dataprocesser till en alltmer komplex och globaliserad musikvärld. Stim tog redan för 13 år sedan initiativet till ICE, som i samarbete med Stims motsvarigheter i Tyskland och Storbritannien, GEMA och PRS, har utvecklats till världens ledande leverantör av tjänster för copyright och datahantering.

ICE hanterar tre viktiga komponenter i värdekedjan: korrekt registrering av musikrättigheter

i ICE:s databas, licensiering samt processande av rapporter från internationella onlinetjänster. För Stim innebär det att alla Stimanslutnas verk är registrerade hos ICE, och att dessa har matchats mot de nio miljarder onlinespelningar som hittills har processats genom ICE sedan 2016. Verksamheten står i dag för 25 procent av intäkterna för Stims rättighetshavare. Bolagets vd Thorsten Sauer menar att det finns flera tydliga fördelar för Stimanslutna rättighetshavare.

– För Sverige, som har en så stor musikexport, är det extra viktigt att hålla koll på hur musiken används i utlandet. Med ICE har vi kunnat skapa en mer sammanhållen och korrekt bild av det upphovsrättsskyddade materialet när det sprids över hela världen. Det ger trygghet och tydlighet för alla inblandade.

Det är också ICE som sitter vid förhandlingsbordet hos de stora digitala plattformarna. Med tre starka musiknationer i ryggen skapas en helt annan tyngd än om var och en hade förhandlat enskilt. När administrationsavtalen med de stora internationella förlagen räknas, så hanterar ICE hela två tredjedelar av musiken som streamas i Europa. Licensieringen och förmågan att processa stora datamängder blir därför en mycket viktig del av uppdraget. I dag har ICE licenser med ett femtiotal onlinetjänster i över 160 länder.

– Vi har en bra förståelse för musiken, marknaden och hur de digitala aktörerna jobbar. Genom att samla repertoaren från tre starka upphovsrättssällskap är vi nu en global partner att räkna med, säger Thorsten Sauer.

Hur skulle situationen se ut utan ICE?

– Då skulle varje land och sällskap behöva hantera allt detta på egen hand, vilket inte är det lättaste. Att synkronisera våra dataflöden på det här sättet sparar enormt mycket tid och pengar, vilket även kommer våra rättighetshavare tillgodo i slutändan.

Vilka planer har ni framöver?

– Vi kommer framförallt att fortsätta utveckla CUBE, som är vår automatiserade och molnbaserade copyrightplattform. Genom maskininlärning hanteras musikrättigheterna på ett transparent, snabbt och säkert sätt, vilket också minskar risken för konflikter om rättigheterna. Alla i ekosystemet kommer att kunna glädjas åt snabbare hantering och smidigare administration framöver.

Tags