Nyhet26 mars 2019
Idag röstade Europaparlamentet slutligen igenom upphovsrättsdirektivet. Förslaget har diskuterats under flera års tid och det direktiv som beslutades har förhandlats fram i trepartssamtal mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet. Förslaget har mött hårt motstånd från de stora plattformarna och debatten har varit kantad av mycket missförstånd och överdrifter.

Stims vd, Karsten Dyhrberg Nielsen:

Detta är en viktig dag för kulturskaparna, som nu kommer att få stärkta möjligheter att få betalt för det de har skapat. Med direktivet får vi förutsättningar för en sundare digital marknad, där både den kreativa sektorn som skapar innehållet och de stora digitala plattformarna som bygger sin affär på det, kan utvecklas i en konstruktiv balans. Direktivet kommer innebära mer innehåll online, inte mindre.

De nya reglerna syftar till att underlätta för kulturskapare, journalister och publicister att få betalt online. Direktivet innebär även moderna regler för text- och datautvinning och distansundervisning. Här möjliggörs också storskalig digitalisering och tillgängliggörande av äldre verk, som inte längre finns tillgängliga på den kommersiella marknaden. Direktivet stärker även kulturskapares ställning när de träffar avtal om användning av deras verk.

–Debatten har haft ett mycket hårt tonläge med tunga krafter emot förslaget, men uppslutningen bland både våra egna medlemmar och den kreativa sektorn som helhet har varit väldigt stor. Nu ser vi fram emot en mer saklig och lösningsorienterad diskussion när direktivet ska implementeras i svensk lag.

Innan direktivet är antaget ska Rådet anta samma text, vilket väntas ske inom kort.

Läs mer om frågan på Europaparlamentets webb