Nyhet26 september 2023
Den 28 september – 1 oktober finns Stim tillsammans med vårt dotterbolag Svensk Musik och föreningen FST på plats på Bokmässan i Göteborg. Vi deltar och arrangerar två seminarieprogram och har flera aktiviteter i vår monter. Varmt välkomna att besöka oss i monter B06:62.

Torsdag 

Musik som drivkraft för social hållbarhet

torsdagen den 28/9 kl.11.30-11.50 

Staden-scenen

Det finns många goda exempel på hur svenska städer kan arbeta med musiken som motor i samhällsutvecklingen och stärka mental hälsa hos unga. Inte minst för att uppnå social hållbarhet i de större städerna, där det finns ett behov av större flöden mellan citykärna och stadsdelar, förort och innerstad. Det lokala arbetet med att skapa trygga mötesplatser och öka tillgänglighet och inkludering är något musiklivet arbetar aktivt med inom olika projekt, som ofta har statligt, regionalt eller kommunalt stöd. Panelen syftar till att öka förståelsen för och betydelsen av detta arbete, samt diskutera tänkbara visioner inför framtiden.

Moderatorn Sandra Wall, Unesco Creative City Norrköping och koordinator för Unescos 59 musikstäder, samtalar med Klas Bergling, grundare och vd, Tim Bergling Foundation, Nicholas Sosin, co-founder All My Friends Are Stars Music Festival och Ylva Gustafsson, regionutvecklare kultur Unesco Creative City Göteborg

Arrangör: Stim

 

Eftersnack: Musiklivet ur ett hållbarhetsperspektiv

torsdagen den 28/9 kl.12.00-12.30

Stims monter B06:62

Välkommen att delta i samtal och frågestund kring musikens roll i samhällsbygget med deltagarna i panelen "Musik som drivkraft för social hållbarhet" i Stims monter B06:62

Arrangör: Stim

 

Tranströmerutgåvan ”Här är jag lycklig”

torsdagen den 28/9 kl.14.00-14.20

Stims monter B06:62

Dikter av Nobelpristagaren tonsatta för sång och piano spänner över poetens hela karriär från hans första diktsamling ”17 dikter” från 1954 till hans sista, ”Den stora gåtan” från 2004. Tonsättarna – 14 kvinnor och 14 män – är särskilt utvalda för att representera en bredd av olika musikgenrer, från visa till romans samt stärka sambandet mellan dikt och musik.

Notboken är Edition Suecias satsning på förnyelse av repertoaren för sång och piano, med stöd från Statens kulturråd och Stiftelsen Längmanska kulturfonden, och huvuddelen av sångerna är komponerade sommaren 2022.

De medverkande tonsättarna är Ylva Q Arkvik, Catharina Backman, Victoria Borisova-Ollas, Britta Byström, Elise Einarsdotter, Filip Ekestubbe, Anders Eliasson, Stefan Forssén, Erika Förare, Hans Gefors, Amanda Ginsburg, Mats Larsson Gothe, Margareta Hallin, Lennart Hedwall, Jenny Hettne, Thomas Jennefelt, Maurice Karkoff, Maria Lithell Flyg, Bengt Lundin, Paula af Malmborg Ward, Miklós Maros, Stefan Nilsson, Catharina Palmér, Håkan Parkman, Sven-David Sandström, Ylva Skog, Benjamin Staern och Iiris Viljanen.

Arrangör: Svensk Musik

 

Fredag

AI och upphovsrätten

fredagen den 29/9 kl.10.00-10.45

H1 (övre plan)

Allt högre krav ställs på kunskap om hur skyddade verk får ­användas i AI-sammanhang. Klargöranden av rättig­heter och skyldigheter behövs för att få en fungerande och hållbar marknad. Hur kan rättighetshavare skydda sina verk vid inlärning av AI och få del av nya värden som skapas med AI? Hur påverkas befintliga marknader för musik, litteratur och bild?

Johannes Hylander, grundare och senior rådgivare på New Republic, samtalar med upphovsrättsexperten Thorbjörn ÖströmChristina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, Johan Axhamn, forskare, och Lina Heyman, chefsjurist Stim. Seminariet inleds av Stims vd Casper ­Bjørner och Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin.

Efter denna programpunkt fortsätter samtalet i Stims monter B06:62 kl. 11.00-11.20.

 

Eftersnack: AI och upphovsrätten

fredagen den 29/9 kl.11.00-11.20

Stims monter B06:62

Arrangör: FST

 

Drawing Session med Ann Rosén

fredagen den 29/9 kl.14.00-14.30

Stims monter B06:62

Arrangör: FST

 

Tranströmerutgåvan ”Här är jag lycklig”

fredagen den 29/9 kl.15.00-15.20

Stims monter B06:62

Dikter av Nobelpristagaren tonsatta för sång och piano spänner över poetens hela karriär från hans första diktsamling ”17 dikter” från 1954 till hans sista, ”Den stora gåtan” från 2004. Tonsättarna – 14 kvinnor och 14 män – är särskilt utvalda för att representera en bredd av olika musikgenrer, från visa till romans samt stärka sambandet mellan dikt och musik.

Arrangör: Svensk Musik

 

Hipp hipp hurra!

fredagen den 29/9 kl.16.00

Stims monter B06:62

Vi fyller 100 år och bjuder på fika i montern. Sladda förbi och ta ett smarrigt bakverk!

 

Lördag

Tranströmerutgåvan ”Här är jag lycklig” – med Paula af Malmborg Ward, Bengt Lundin och Stefan Forssén

Lördagen den 30/9 kl.11.00-11.20

Stims monter B06:62

Dikter av Nobelpristagaren tonsatta för sång och piano spänner över poetens hela karriär från hans första diktsamling ”17 dikter” från 1954 till hans sista, ”Den stora gåtan” från 2004. Tonsättarna – 14 kvinnor och 14 män – är särskilt utvalda för att representera en bredd av olika musikgenrer, från visa till romans samt stärka sambandet mellan dikt och musik.

Arrangör: Svensk Musik

 

Drawing Session med Ann Rosén

Lördagen den 30/9 kl.14.00-14.30

Stims monter B06:62

Arrangör: FST

 

ComposerSplaces med Viktor Sandström

Lördagen den 30/9 kl.15.00-15.20

Stims monter B06:62

Med ljudkonstprojektet ComposerSplaces vill Audiorama sprida och öka kunskapen om svensk elektroakustisk musik och ljudkonst till en bredare publik. ComposerSplaces tillgängliggör delar av Sveriges elektroakustiska musikskatt på utvalda platser i offentlig miljö runtom i landet, där du kan lyssna och uppleva verken med hjälp av din egen mobiltelefon och hörlurar – en platsspecifik virtuell ljudverklighet!

Speciellt för Bokmässan kan man nu ta del av Viktor Sandströms verk Improvisation för 16 operatorer inom Svenska Mässan område, och också utanför om man önskar vid Hållplats Korsvägen.

Lär känna tonsättare Viktor Sandström och hör om hans tankar och skapade av sitt verk och varför han valde att vara med i ComposerSplaces’

Arrangör: FST

 

Söndag

Tranströmerutgåvan ”Här är jag lycklig”

Söndagen den 30/9 kl.11.00-11.20

Stims monter B06:62

Dikter av Nobelpristagaren tonsatta för sång och piano spänner över poetens hela karriär från hans första diktsamling ”17 dikter” från 1954 till hans sista, ”Den stora gåtan” från 2004. Tonsättarna – 14 kvinnor och 14 män – är särskilt utvalda för att representera en bredd av olika musikgenrer, från visa till romans samt stärka sambandet mellan dikt och musik.

Arrangör: Svensk Musik