Nyhet9 september 2019
PRV har inlett ett ärende angående Stims graderingsregler och vad som gäller särskilt textförfattare i förhållande till den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Eftersom det är ett pågående ärende kan vi inte säga så mycket i detta läge, men Stim bedriver sedan tidigare ett arbete med att se över fördelningsreglerna i ett större perspektiv. Vår bedömning är att vi följer regelverken och det är bra att även PRV tittar på detta, så att vi kan ta med slutsatserna i det fortsatta arbetet med att göra om systemet.

Förenklat uttryckt handlar gradering om fördelning av medel mellan olika musikaliska verk och rättighetshavare beroende på verkens komplexitet, i syfte att stimulera musikalisk mångfald. Läs gärna mer om gradering.

Stims pågående arbete med att se över fördelningsreglerna har som syfte att etablera en mer modern stödordning och skapa ett system som är tydligt och lätt att förstå för våra anslutna.