screenshot_2019-04-10_at_18.02.05.png

Föreningen Konstmusiksystrar
Föreningen Konstmusiksystrar tog emot priset 2019.
Nyhet14 september 2020
Framtidens Musikpris är instiftat av Riksförbundet Unga Musikanter för att ta till vara på behovet att uppmärksamma barn och ungas möjlighet till utveckling. Sedan 2019 har Stim varit med och samarbetat i en priskategori. På torsdag får vi veta vilka som är årets vinnare.

Mattias Franzén är verksamhetsansvarig hos Stims Promotionnämnd och förklarar engagemanget i Framtidens Musikpris:

– Ungas musikskapande är viktigt, både för att få fram en hög kvalitet på svensk musik på professionell nivå, men också för att ge alla en möjlighet till en god relation till musik genom hela livet. På det här sättet vill vi visa musikens värde.

Sedan förra året har Stim samarbetat med RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, för att uppmärksamma kategorin ”Möjliggörare för Ungas Komponerande” med ett pris. Stim bekräftar därmed värdet i att kunna främja musikskapande redan hos unga, och vill premiera de som gör det på ett bra sätt.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind invigningstalar vid prisceremonin
Vinnarna av Framtidens Musikpris presenteras och firas den 17 september med en digital prisceremoni som sänds från Stallet i Stockholm, med Kattis Ahlström som konferencier. Ceremonin inleds med ett tal av kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Här kan du följa prisceremonin den 17 september 2020 kl:16.00