Nyhet16 mars 2015
Torsdag den 19 mars gör vi den första utbetalningen av ersättning för videotjänsten YouTube. Det innebär att Stimanslutna får betalt för den musik som YouTube-användarna i Europa lyssnat på under fjärde kvartalet 2013.

– Vi är glada för att ha kommit så långt i processen att vi kan betala ut de första pengarna till anslutna rättighetshavare. Att koppla samman våra anslutnas verk med miljontals klipp som strömmas över Europa är en komplex uppgift. Det är också en utmaning för musikförlagen att hantera de nya intäktsströmmarna, säger Stims fördelningschef Claudia Salazar.

Avtalet med YouTube innebär att Stim direktlicensierar Stimrepertoaren i hela Europa. Det betyder att Stim tar in licenspengarna direkt i området och fördelar dem till upphovspersonerna, istället för att gå omvägen via upphovsrättsorganisationen i respektive land.

– Vi har jobbat intensivt med systemstöd och rapportering för att säkra kvaliteten på hantering och utbetalning, och maskineriet kommer att vässas ytterligare för varje utbetalning.

Vad avser utbetalningen?
Utbetalningen avser musik som strömmats via YouTube i Sverige och övriga Europa under fjärde kvartalet 2013.

Hur vet jag att jag fått en utbetalning avseende YouTube?
Om du fått ersättning, hittar du informationen på Mina sidor under Utbetalningar från och med torsdag. 

Finns det någon beloppsgräns för utbetalningar?
Lägsta nivån för utbetalning är 200 kr. Når du inte upp till den står pengarna kvar hos Stim tills du nått beloppsgränsen.

Hur många visningar krävs för att få Stimpengar?
Det varierar beroende på hur svårt verket är att identifiera. Vi har möjlighet att avräkna vid cirka 5 000 visningar i ett och samma land och per månad, förutsatt att YouTubes rapport innehåller information om din låt som skapar en automatisk verkidentifiering. Videoklipp med musik som inte får automatisk träff identifierar/matchar vi manuellt. Detta gäller klipp som har fler än 100 000 visningar per månad och land.

Om kriterierna ovan är uppfyllda och du saknar ett verk i din utbetalning, kontakta medlem@stim.se.

Hur underlättar jag matchning av mina verk?
När du verkanmäler, namnge Artist/Band under ”Ytterligare information”. Det ökar förutsättningarna för oss att automatiskt identifiera verken i musikrapporterna. Om du har givit ut din musik - antingen fysiskt genom ett skivbolag, eller om du själv använt en aggregatör för att ge ut din musik på Spotify, iTunes eller andra stora streamingtjänster så ökar möjligheterna för YouTube att automatiskt identifiera musiken i klippen. När en automatisk identifiering sker, identifieras rättighetshavarna bakom musiken i klippet och vi har lättare att identifiera Stims repertoar i YouTubes musikrapporter. Om identifieringen sker automatiskt, har vi möjlighet att avräkna verket om klippet har mer än 5 000 streams per månad och per land.

Har du fler funderingar så kan du när som helst kontakta oss.