Nyhet1 juli 2014

I förra veckan kom en begäran från en person om en kopia av Stims medlemsregister. Frågeställaren besökte Stims kontor och fick då i enlighet med lagen om ekonomisk förening ta del av medlemsregistret via en pappersutskrift. Någon kopia på registret lämnades däremot inte ut.

Stim har historiskt varit restriktiva med att lämna ut alla former av
medlemsrelaterade uppgifter, med hänsyn till den personliga integriteten.

Eftersom det är första gången en sådan här förfrågan görs, frågade Stim medlemmar med rösträtt om hur de ställer sig till att Stim lämnar ut deras uppgifter till tredjepart. Hittills är responsen tydligt negativ till att skicka kopia på uppgifter till tredjepart.

Enligt lag är en ekonomisk förening skyldig att visa upp sitt medlemsregister till den som begär detta. Att däremot lämna ut en kopia på registret, så att tredjepart kan ta direktkontakt med medlemmarna, kan vara betydligt mer integritetskränkande.

Därför har Stim sagt nej till att lämna ut en kopia på uppgifterna. Enligt uppgift från Sveriges Radio har frågeställaren polisanmält Stim. Man inväntar nu på besked om eller hur polisen avser att driva ärendet vidare. Stims tf vd Alfons Karabuda intervjuas av Sveriges Radio om frågan under onsdagen 2 juli. Här kan du läsa/lyssna på intervjun.

Har du frågor eller funderingar kring Stims syn på medlemmarnas integritet kontakta [email protected].