Nyhet26 augusti 2019
En europeisk arbetsgrupp för upphovsrättssällskap, musikförlag och företag som är inblandade i hanteringen av royalties har kommit överens om en rad standarder för att förbättra existerande system och processer kring fördelningen av royalties.

I arbetsgruppen med namnet TOWGE, Technical Online Working Group Europe, ingår Stim genom ICE – onlinelicensieringshuben som ägs gemensamt av Stim, GEMA och PRS for music.

Kedjan av steg och processer från det att en låt blir spelad på en streamingtjänst till att låtskrivaren får betalt är lång och komplex. Förseningar och fel kan uppstå vid så gott som varje länk i kedjan vilket förvärras av alla aktörer inte håller sig till samma standarder. Syftet med den nya standarden är att minimera risken för fel och tvister som kan drabba rättighetshavaren negativt samt att effektivisera och snabba upp flöden och göra utbetalningar mer exakta.

ICE uppfyller redan de krav som den nya standarden ställer och välkomnar arbetet med att det formuleras en tydlig bästa praktik som sedan alla aktörer kan anpassa sig till.

Läs mer på ICE blogg

Tags