Nyhet13 maj 2014

Stim är på många sätt en unik organisation. Vi arbetar på uppdrag av våra anslutna upphovspersoner och musikförlag, och vi finns till för att de ska få betalt när musiken används. Stim är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening.

Att vara öppen för förändringar har länge varit en ledstjärna för Stim. Det är en förutsättning för att kunna svara mot de anslutnas förväntningar – inte minst i en tid då den tekniska utvecklingen och förändringarna på marknaden går snabbare än någonsin. Stim arbetar ständigt för att hitta marknadsanpassade prismodeller som ökar intäkterna för de anslutna upphovspersonerna.

Stim har också varit initiativtagare till flera internationella samarbeten, eftersom nationsgränserna suddas ut i takt med att musiken hittar nya kanaler. Under året har vi lagt stor kraft på Europatäckande onlinelicensiering.

Några viktiga händelser 2013 var:
• Fortsatta internationella framgångar för våra upphovspersoner.
• Ännu ett starkt år för den levande musiken – både populärmusiken och konstmusiken.
• Stark tillväxt av video on demand-tjänster, medan tillväxttakten för streamad musik har planat ut något.
• Påskrivna licensavtal med bland andra YouTube och SVT. • Stort engagemang i internationella projekt.
• Vässad organisation med ny IT/projektavdelning och flera nya befattningar, för att ge bästa möjliga service till de anslutna. Vid årets utgång hade Stim 66 medarbetare.

De Stimlicensierade intäkterna ökade med sammanlagt 8,5 procent. Området online och nya medier uppvisade den största intäktsökningen med en tillväxt på 41,1 procent. Stim är en av de effektivaste upphovsrättsorganisationerna i världen. Och 2013 var dessutom något av besparingarnas år. Vi effektiviserade vårt arbete bland annat genom att utveckla vårt avräkningssystem, och vi bodde in oss i vårt eget hus på Hornsgatan 103 i Stockholm, som vi flyttade in i 2012.

2013 var också året då Svenska tonsättares internationella musikbyrå fyllde 90 år – den organisation som de flesta svenska musikskapare är anslutna till. Stim bildades 1923 och omsatte 15 000 kronor första året. 90 år senare hade organisationen över 74 000 anslutna upphovspersoner och musikförlag.


Kjell-Åke Hamrén
Styrelseordförande, Stim