Nyhet8 mars 2023
Den svenska musikbranschen har långt kvar till jämställdhet. Bara 21 procent av Sveriges låtskrivare är kvinnor, och kvinnliga upphovspersoner är kraftigt underrepresenterade på topplistorna. Siffrorna visar dock på en positiv utveckling, framför allt för unga låtskrivare.

En granskning av jämställdheten i musikindustrin är dyster läsning: av de 100 000 musikskapare som är anslutna till Stim är bara omkring 21 000 kvinnor. Men en långsam förbättring av situationen kan märkas - av de som anslöt sig till Stim under 2022 är 28 procent kvinnor. 

”Andelen kvinnliga anslutna hos Stim är en spegling av hela musikbranschen i Sverige och internationellt. Vi gläds åt att se att andelen nyanslutna kvinnliga upphovspersoner ökar, men än finns mycket kvar att göra.”säger Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet.

Andelen kvinnliga låtskrivare på topplistorna är också nedslående - av Topp 100 mest spelade svenska låtskrivare år 2022 så var 16 kvinnor. Även här kan man dock se en svag ökning, från 13 kvinnor år 2013.

Stim arbetar aktivt för ökad jämställdhet i musikbranschen, bland annat genom Stim Forward Fund i samarbete med nätverken KVAST och Konstmusiksystrar. 2022 var också det första året som fler kvinnor än män fick Stims stipendium.

Ett annat initiativ för en mer jämställd musikbransch är det internationella projektet Keychange, där Stim är svensk huvudfinansiär. Stim skriver nu under The Keychange Pledge, projektets handlingsprogram för att skapa hållbara strukturer och fler möjligheter för kvinnor i alla delar av musikindustrin.

”Genom Keychange har vi tillgång till världsledande forskning, utbildning och expertis. De är en utmärkt partner när Stim nu tar nästa steg i sitt jämställdhetsarbete.”, fortsätter Sofie Marin.

Om Keychange
Keychange är ett av musikvärldens största jämställdhetsprojekt med medverkande från tolv länder i Europa och Nordamerika, där Stim är svensk huvudfinansiär. Det är ett internationellt initiativ där kvinnliga och icke-binära musikskapare och personer i musikindustrin nätverkar och formar framtidens musikaliska sammanhang för en mer jämställd musikbransch. Bland annat uppmuntrar Keychange festivaler att arbeta för att uppnå en jämställd musikscen. Över 600 festivaler, musikbolag och organisationer har skrivit under The Keychange Pledge. Läs mer om Keychange här.