Nyhet6 april 2018
Till och med den 24 april är det möjligt för Stimanslutna förlag att ansöka om notutgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2017.

Från och med 3 april 2018 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2017. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet. Ansökan, som ska göras på Mina Sidor, är öppen 3–24 april 2018.

Logga in som musikförläggare på Mina Sidor och klicka på länken 'Notutgivningsstöd' i sidans vänstermeny. Där finns också reglerna för stödet publicerade, läs gärna igenom en extra gång.

De notutgåvor ni söker stöd för ska vara Stim tillhanda senast 24 april.

Frågor om stödet kan mejlas till: [email protected]