Nyhet4 april 2022
Från och med idag kan Stimanslutna musikförlag ansöka om utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2021.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på stim.se, är öppen från 4 april till och med 2 maj. Logga in som musikförläggare här och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. På sidan finns en länk till reglerna för stödet publicerade.

Frågor om stödet kan ställas till [email protected].

Stims notutgivningsstöd är en av Stims satsningar för att bidra till en ökad musikalisk mångfald. En bred notutgivning, där även utgåvor som inte är direkt kommersiellt gångbara, är viktig för musiklivet. 

Notutgivningsstödet ersätter delar av förlagens produktionskostnader. De ansökningar som kommer in till Stim granskas av en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera notutgåvor som bedöms vara angelägna inom sina respektive genrer och som sannolikt inte skulle givits ut utan stöd.