Nyhet8 april 2024
Nu kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2023.

Stims notutgivningsstöd är en av Stims satsningar för att bidra till en ökad musikalisk mångfald. En bred notutgivning, där även utgåvor som inte är direkt kommersiellt gångbara, är viktig för musiklivet.

Notutgivningsstödet ersätter delar av förlagens produktionskostnader för notutgåvor. De ansökningar som kommer in till Stim granskas av en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera utgåvor som bedöms vara angelägna inom sina respektive musikområden och som sannolikt inte skulle givits ut utan stöd.

Ansökan är öppen måndag 8 april till och med söndag 5 maj.

Läs mer om stödet och hur du ansöker

Notutgivningsstödet möjliggörs med stöd av Stim Forward Fund.

Stim Forward Fund

De fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna – genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka det svenska musiklivet. I en gemensam satsning för att utveckla arbetet ytterligare samlas nu alla insatser i Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse. Med Stim Forward Fund kraftsamlas arbetet för att bygga bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare.