Nyhet31 mars 2023
Nu kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2022.

Stims notutgivningsstöd är en av Stims många satsningar för att bidra till en ökad musikalisk mångfald. En bred notutgivning, där även utgåvor som inte är direkt kommersiellt gångbara, är viktig för musiklivet. Notutgivningsstödet ersätter delar av förlagens produktionskostnader. De ansökningar som kommer in till Stim granskas av en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera notutgåvor som bedöms vara angelägna inom sina respektive genrer och som sannolikt inte skulle givits ut utan stöd.

Ansökan om stöd är öppen 31 mars till och med 28 april.

Läs mer om stödet och hur du ansöker

Stims notutgivningsstöd möjliggörs med stöd av Stim Forward Fund.

Stim Forward Fund

De fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna – genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka det svenska musiklivet. I en gemensam satsning för att utveckla arbetet ytterligare samlas nu alla insatser i Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse. Med Stim Forward Fund kraftsamlas arbetet för att bygga bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare.