Nyhet11 februari 2019
Det börjar dra ihop sig för EU:s copyrightdirektiv, som syftar till att modernisera och anpassa upphovsrätten till en digital verklighet och skapa en bättre balans mellan de som skapar innehållet – till exempel musiken – och de internetplattformar som sprider det. 

Vi har träffat Alfons Karabuda, företrädare för musikskaparna via SKAP och ECSA (European Composer and Songwriter Alliance), för att ställa tre snabba frågor om vad som pågår i processen just nu. 

–Varför är direktivet viktigt för musikskaparna? 
Därför att ett föråldrat regelverk lämnat oss upphovspersoner ännu mer utsatta online. Vi älskar att skapa och att sprida vår musik, men vi måste ges möjligheter att fortsätta skapa professionellt. Det gör man inte idag när man låter de största aktörerna på nätet slippa undan betalning på grund av undantag i lagen som skrevs när plattformarna var digitala anslagtavlor snarare än musiktjänster. You-Tube står för 50% av världens strömning av upphovsrättsskyddat material, men betalar bara 7% av onlineintäkterna till rättighetshavare. Det är ett gap som måste överbryggas och det är genom detta direktiv man nu har chansen.

– Var ligger förslaget i den politiska processen nu? 
Processen ligger i sitt slutskede. EU-kommissionen lämnade sitt förslag till EU-Parlamentet där man, trots massiv skrämselkampanj från de digitala plattformarna röstade igenom en kompromiss med fokus på just upphovspersonernas bästa. Nu är det Rådet med sina representanter från medlemsstaterna som skall få fram den sista versionen innan det slutligen ges ett ok från Parlamentet. Nära kan man alltså säga, men det är också nu vi får se den mest smutsiga motkampanjen, som inte syftar till annat än för gigantplattformarna att behålla hela sin vinst, istället för att dela med sig till oss vars musik deras affärsmodell bygger på.
 
–Vad vill du göra för medskick till beslutsfattarna inför de fortsatta förhandlingarna?
Alla verkar eniga om vikten av de kreativa industrierna för Sverige och Europa. T.om. EU-Kommissionens ordförande Juncker kallade oss kreatörer för EU:s kronjuveler. Gott så, men fokusera då på förutsättningarna för framtida skapande. Mellanhänder och plattformar skapar inget nytt innehåll. Det som inte är bra för upphovspersonerna är inte långsiktigt bra för någon annan i den musikaliska näringskedjan. Till förhandlarna säger jag att Europas upphovspersoner är eniga om att vi stödjer direktivförslaget. Lita på oss!