Nyhet22 januari 2014

CISAC har öppnat ett nytt Asienkontor i Peking, med motiveringen att staden är ett centrum för Kinas växande kulturella och artistiska marknad. Tidigare låg huvudkontoret i Singapore.

Stim är en av 231 organisationer i CISAC, en sammanslutning av upphovsrättsorganisationer som genom sina medlemmar i 121 länder representerar mer än tre miljoner kulturskapare inom genrer som musik, drama, litteratur, film och fotografi. Kenth Muldin, Stims vd och CISACs ordförande, deltog vid ceremonin.