Nyhet11 juni 2019
Hösten 2017 tvingades GEMA, vår tyska systerorganisation, att pausa sina utbetalningar till Stim efter att det tyska skatteverket valt att beskatta utbetalningarna enligt en högre taxa. Nu är problemet äntligen löst och pengar insamlade i Tyskland för Stims räkning kommer att börja betalas ut igen i och med utbetalningen som görs den 17/6.

– Det har tagit tid men vi har arbetat fokuserat och kontinuerligt fört en dialog med det tyska skatteverket vilket nu har gett resultat. Det känns verkligen skönt att vi kan betala ut de här pengarna till våra anslutna, säger Linda Nilsson Goulart, International Manager och ansvarig för kontakt med utländska sällskap hos Stim. 

Bakgrunden till de pausade utbetalningarna var att de tyska skattemyndigheterna valt att taxera GEMAS utbetalningar till utländska sällskap med femton procent. Stim och GEMA valde då att pausa utbetalningarna innan frågan var löst. Genom upprepade förhandlingar direkt med det tyska skatteverket så har vi nu lyckats få gehör för Stims ståndpunkt i frågan och problemet är därmed utagerat. 

GEMA har nu gjort en stor utbetalning som dels täcker in musikanvändningen under perioden då pengarna frystes helt, och dels täcker in de avräkningar, juni 2016 och januari 2017, som gjorts där de 15 procenten dragits av. Utbetalningen görs i två delar. Dels betalar vi ut 11 miljoner för de 15 procent som inte betalades ut innan frysningen av utbetalningen samt 34 miljoner för när utbetalningarna frystes i sin helhet. 
Pengarna betalas ut i juniutbetalningen den 17 juni. 

Är det så att du saknar betalning för tysk musikanvändning under perioden, efter att du fått del av den nu aktuella utbetalningen, så går det bra att göra en reklamation i vanlig ordning.