Nyhet21 september 2021
Skaps ordförande Alfons Karabuda har som utnämnd expert bidragit till regeringens utredning Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Här berättar han mer om utredningen som väntas redovisas inom kort.

Vad är målet med utredningen?

– Syftet med utredningen har varit att stärka kulturens framåt efter de tuffa utmaningar som covid-19 drabbat området genom att identifiera eventuella kvardröjande effekter av pandemin som väsentligt kan påverka förutsättningarna för kultursektorn, och vid behov föreslå åtgärder i syfte att stärka kultursektorns hållbarhet. Detta uppdelat i fyra delar:

1. Sammanfatta konsekvenserna av coronapandemin för kulturen.

2. Identifiera vilka insatser som behövs.

3. Nya sätt att tillgängliggöra kultur. 

4. Analysera strukturella problem inom kultursektorn.

Vilken roll har du haft?

– Jag har som utnämnd expert av regeringen förväntats bidra med mina personliga erfarenheter som kompositör, men kanske ännu viktigare från mina uppdrag som representant för mina kollegor nationellt och globalt. Här har jag kunnat använda mina och Skaps nätverk för att inhämta information och kvalitetssäkra utredningens förslag så de är relevanta för den verklighet upphovspersoner och utövare befinner sig i efter covid-19.

Förra veckan kom beskedet att kultursektorn tilldelas 1,3 miljarder extra i kommande budget, är det ett resultat av utredningen?

– De 1,3 miljarderna har tillkommit efter regelbunden dialog med utredningen och dess förslag till finansiellt stärkande av kultursektorn i Sverige. Om det är ett resultat av utredningens arbete får andra dra slutsatserna av…

Uppdraget ska redovisas senast 30 september, vad kan vi förvänta oss?

– Utan att föregå utredningens eget offentliggörande och presentation vågar jag ändå säga att flera av de för oss viktigaste punkter förmedlade av Stimsfären genom Musiksverige har kommit med i utredningen och resulterat i konkreta förslag för att långsiktigt stärka förutsättningarna för Sveriges musikskapare. Jag tycker vi ska vara stolta över detta och det goda samarbete musikorganisationerna visat på i en tid av kris.