Nyhet7 juni 2018
I slutet av maj kom så äntligen den glädjande nyheten att Youtube, en av de absolut största plattformar för musik som finns idag, har valt att lägga till en funktion för information om låtskrivare och producenter. Det är inte en dag för tidigt menar Alfons Karabuda, som sedan 2016 fört dialog med YouTube och Google om införandet av just den här typen av credits hos plattformsjätten. Vi har träffat honom för att höra mer om SKAPS roll i utvecklingen.

Hur har samtalen med Youtube och Google sett ut? Var det svårt att väcka förståelse för frågan?

– Upphovspersonerna har sedan flera år skaffat sig en allt starkare position och röst, mycket tack vare vårt europeiska samarbete i ECSA, som vi fått förtroendet att leda. Med denna position gick det hyfsat lätt att initiera rundabordssamtal på högsta nivå med YouTube. Väl där kunde vi visa på goda argument till varför de måste arbeta med creditfrågan. När vi också gav dem ett konkret förslag på hur vi tillsammans skulle kunna arbeta fram ett förslag var det svårt för dem att backa. En arbetsgrupp inrättades där vi hade två av våra upphovspersoner med som ”experter”.

Hur känns det att SKAP kan vara en aktör och motpart på den här nivån och faktiskt bidra till global förändring i frågan?

– Framförallt är det en stor ödmjukhet jag och SKAP känner inför detta. Förutsättningen för att på detta sätt kunna påverka ligger ju nämligen i att våra medlemma tror på oss och att även våra internationella systerföreningar gör detsamma.

Vad har du sett för reaktioner hos upphovspersoner?

– Stor glädje och lättnad. När det är allt svårare att få det ekonomiska att gå ihop blir den ideella rätten med credit ännu viktigare. Hur skall låtskrivare annars kunna få möjlighet att synas och med det skapa fler samarbetsmöjligheter och uppdrag?

När fysiska format var det dominerande sättet att sprida musik på var det här en icke-fråga. Börjar onlinevärlden komma ikapp nu? Var finns det fortfarande jobb att göra? 

– Även i den analoga världen fanns det oseriösa aktörer som köpte loss rättigheterna och gärna gömde de som egentligen låg bakom låtskrivandet, trots att det inte är i enlighet med den ideella rätten. I den digitala världen ser vi tyvärr fler och fler exempel på detta.

SKAP tror dock på en ljus musikframtid, förutsatt att de grundläggande rättigheterna ligger starka hos den individuella kreatören. Det är också endast då som vi med dessa rättigheter kan stärka STIM och den kollektiva förvaltningen och tillsammans visa att musiken har ett högt värde.  ​