Nyhet4 april 2014

Alfons Karabuda tillträder som tillförordnad vd efter att Helena Woodcock valt att återgå till tjänsten som chefsjurist. Stim är samtidigt långt framme i rekryteringsprocessen av ny vd.

En ny vd i Stim tillträder enligt plan under årets tredje kvartal. Inom kort hoppas styrelsen dock kunna tillkännage vem som tar över vd-skapet efter Kenth Muldin, som avgick i februari.

Chefsjurist Helena Woodcock var tidigare tillförordnad vd i Stim. Dock behövs Helena i sin roll som chefsjurist under en tid av intensiv affärsutveckling. Därför har man beslutat att omgruppera och sätter in Alfons Karabuda som ny tillförordnad vd fram till Stims nye ordinarie vd tillträder.

Alfons Karabuda har varit ordförande i SKAP sedan 2007. Han behåller detta uppdrag men lämnar positionen som ledamot i Stims styrelse under den tid han är tf vd. Även vid ett tidigare tillfälle har en SKAP-ordförande gått in som tf vd i Stim. Under tio månader var Bo Göran Edling tf vd i Stim; från 25 maj 1987 till 1 april 1988.

Foto: Johan Olsson