Musik i video on demand-tjänster

På den här sidan ser du hur vi räknar ut licensavgiften för att använda musik i video on demand, abonnemangstjänster.

En abonnemangstjänst är en tjänst där en användare betalar en månadsavgift för att få tillgång till innehållet på tjänsten. 

Summan av royaltyavgiften räknas ut baserat på den totala månatliga intäkten från abonnemangstjänsten. Minimimavgift baseras på det totala antalet abonnenter av abonnemangstjänsten per månad.

Det högre av beloppen för a) royaltyavgiften eller b) minimumavgiften appliceras som musiklicensavgift.