Musik i radio och tv utomlands

När svensk musik spelas i andra länder än Sverige, är det utländska upphovsrättsorganisationer som rapporterar det till Stim. På så vis får Stim information om hur mycket du som upphovsperson ska få betalt, och samlar in din ersättning från de länder där din musik har spelats.  

Radio

Om din musik spelas på utländska radiostationer så är Stims målsättning att du ska att få betalt för det. Din musik måste finnas med på de spellistor som stationen skickar till Stims motsvarande organisation i det landet. I många länder använder Stimorganisationerna sig av ett system som kallas sampling - vilket inte ska förväxlas med sampling från skivor som är något helt annat. Det innebär att de begär in information om vad som spelats på radio eller tv under vissa dagar eller veckor. Det gäller då att din musik ska ha spelats vid något av dessa tillfällen för att du ska kunna få betalt.

Tv och film

Musik på filmer och i tv-program rapporteras in till Stim på listor där de skriver vad som spelats, och hur länge musiken spelats. En sån lista heter cue-sheet. När din musik spelats i ett tv-program, och du saknar en utbetalningt, kan det bero på att man i det landet inte använder cue-sheet.

Om du skulle ha tillgång till produktionens cue-sheet är det bra om du skickar med den, när du hör av dig till Stim för att du inte fått betalt. 

Reklam

Reglerna för hur pengar betalas ut för musik i reklam skiljer sig från land till land. I vissa länder får man inte betalt alls för musik i reklamsammanhang.