Synkronisering – licens för film och tv

Musik i film och tv licensieras genom en engångsbetalning. Det kallas för synkronisering av musik och bild. När musiken sedan används i en TV-utsändning eller vid en filmvisning så betalas en avgift för de musikframförandena, men steg 1 är att lösa synkroniseringsrättigheterna och det gör den som skapar produktionen/filmen/reklamen.

Producenten betalar för tillståndet att sprida sin produktion på det sätt som musiklicensen anger. Och avgiften som producenten betalar ser Stim till att betala ut till de musikskapare och musikförlag som äger rättigheterna till musiken.

All licensiering av existerande musik sker via NCB, Nordisk Copyright Bureau, utom undantagen som framgår nedan. Normalt sett tillämpar NCB fasta priser. Ersättningen betalas sedan ut till musikskaparna av Stim.

Tv-produktioner

Produktionen licensieras vanligtvis till fasta priser av NCB. Titta gärna på deras prislista som avser musik i tv-produktioner.

De tv-produktioner som inte licensieras via NCB är

  • dramaproduktion avsedd för visning utanför Norden och Baltikum
  • tv-signatur (inkl vinjetter, huvudtema, jinglar, bumper)
  • tv-trailer och tv-reklam.

För dessa kategorier gäller istället så kallad direktlicensiering, dvs du själv som upphovsperson bestämmer priset och licensvillkoren och producenten betalar ersättningen direkt till dig.

Icke-kommersiella produktioner

All licensiering av existerande musik sker via NCB till fasta priser. Denna kategori inkluderar dokumentärfilm (ej bio), novelfilm (ej bio), instruktionsfilm, fritidsintressen, sport, utbildning, intern företagsfilm för anställda, konsertupptagning, skolfilm, mm. Se mer på NCB:s hemsida.

Långfilm, reklamfilm, kortfilm/dokumentär avsedd för bio-visning, företagspresentationer/marknadsföring

För dessa kategorier gäller så kallad direktlicensiering, dvs du själv som upphovsperson bestämmer priset och licensvillkoren och producenten betalar ersättningen direkt till dig.

Om du istället vill att NCB hanterar licensieringen kan du kontakta Stims medlemsservice, så förmedlar vi kontakten.

Beställningsmusik

All licensiering av beställningsmusik sker via så kallad direktlicensiering, dvs du själv som upphovsperson bestämmer priset och licensvillkoren och producenten betalar ersättningen direkt till dig. Också här finns möjlighet att be NCB licensiera.

Tags