Produktionsmusik

Produktionsmusik, eller så kallad Library Music, är musik som upphovspersonen har skrivit endast för att erbjuda till produktionsbolag som ska använda musiken i till exempel film och tv.

Produktionsmusik släpps inte till skivköpare utan samlas ofta i särskilda ”bibliotek" för spridning till produktionsbolag med mera.

När en Stimansluten upphovsperson ska ge ut produktionsmusik måste det ske en överenskommelse om undantag från upplåtelsen i anslutningskontraktet. 

Ett sådant undantag medför att ansvaret för licensiering och kontroll återgår till upphovspersonen, så kallad egenförvaltning. Produktionsmusiken anmäls sedan som vanligt till Stims verkregister via Mina sidor. De verktitlar som ska egenförvaltas märks med ”LIB” under ”Intended use”.

Vad innebär produktionsmusik?

Egenförvaltning av synkroniseringsrättigheter och kopieringsrättigheter avser produktionsmusik enligt nedanstående definition:

Ett musikverk, utan beställare, som enbart är utgivet* för att appliceras, icke exklusivt, i audio- och audiovisuella produktioner**.

* Avsett främst för produktionsbolag och dylika företag att använda som bakgrundsmusik i egna ljud- och bildproduktioner.

** Till exempel radioreklam, dataspel, tv-program med mera.

Tänk på...

• att egenförvaltning endast kan avse synkronisering och kopiering, det vill säga inte vid exempelvis offentligt framförande.

• att alla rättighetshavare på ett verk måste ha ansökt om egenförvaltning för att det ska kunna betraktas som produktionsmusik.

• att märka alla titlar som ska egenförvaltas med LIB när de verkanmäls. Annars kommer verket att behandlas enligt NCB:s ordinarie inkasserings- och avräkningspolicy.

• att utgivaren av produktionsmusik ansvarar för att inspelnings- och musikerrättigheterna, de så kallade närstående rättigheterna, är klarerade.

Se även information på Musikförläggarnas hemsida.