Hur mycket pengar får du för speltid i radio, tv och via streaming?

När din musik spelas i radio och tv får du ersättning per spelad minut. För streamingtjänster får du ersättning per lyssning när din låt spelats i minst 30 sekunder.

Här redovisas några exempel på hur mycket en spelad minut i radio och tv ger i pengar, samt hur mycket en stream i en digital musiktjänst är värd. Minutvärdena förändras då och då, och de minutvärden som står nedan gäller för utbetalningen i september 2017Ersättningsnivån varierar mellan de olika radiobolagen, tv-bolagen och streamingtjänsterna.

Streaming

Spotify Premium: 1,3 öre/lyssning

Spotify Free: 0,14 öre/lyssning

Youtube: 0,15 öre/visning

Värdena för streaming uppdaterades 2 okt 2017. Värdet för Spotify är ett konkret exempel för den svenska versionen av tjänsten. Med vår pdf-guide och din avräkningshandling på Mina sidor kan du räkna ut ditt eget "värde per stream".

Till septemberutbetalningen kan vi endast presentera minutvärden för området konstmusik då inga andra musikområden med minutvärden ingår i denna utbetalning.

Radio och tv ingår inte i septemberutbetalningen men du kan hitta de senaste minutvärdena för dessa områden på vår sida om juniutbetalningen.