Tjäna på att använda musik!

Den skvalande radioapparatens envälde är förbi. Numera använder de flesta musiken på ett mer medvetet sätt. Oavsett om du har en butik eller en vårdmottagning tjänar du på att tänka igenom ditt musikval.

Med ett medvetet musikval kan du förstärka ditt företags profil och möta dina kunders förväntningar. Allt fler arbetar aktivt med musik, på samma sätt som man arbetar med utformningen av lokaler, belysning och kundbemötande.

Utöver den rent profilstärkande musikanvändningen kan man använda musik för att påverka miljön för anställda och besökare eller kunder. Musik kan till exempel skapa lugn i tandläkarens väntrum, den kan hjälpa till att åstadkomma en privat sfär i en lyhörd miljö och minska känslan av oljud i en slamrig lokal.

Det här är saker som du bör tänka på om du bedriver någon sorts verksamhet där människor möts. Utnyttja musikens möjligheter att skapa rätt ljudmiljö för dig och din omgivning!

Följ länkarna här nedanför så får du tips om hur du kan förbättra musikanvändningen i just din verksamhet.

Frisörsalonger

Hotell (rum, lobby, telefonväxel,restaurang, gym m.m)

Butiker