Gör din röst hörd i Stim – skriv en motion till stämman

Du som är medlem med rösträtt kan skriva en motion. Det är ett sätt för dig att göra din röst hörd på Stims årliga stämma.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till beslut som du lämnar in till stämman. Du kan skriva din motion ensam eller tillsammans med andra medlemmar. Motionen kan till exempel handla om hur du vill förändra Stim eller ta upp en fråga som du vill att Stim ska driva, tycka eller åstadkomma.

Skriv motion till årets stämma

Sista dag att lämna in motioner till årets stämma är den 12 april 2022. Skicka din motion till [email protected].

Så skriver du en motion

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att din motion ska bli tydlig. Motionen ska bara behandla ett ämne. Vill du ta upp fler ämnen skriver du en motion om varje sak. Följ gärna vår guide!

 1. Rubrik
  Rubriken ska vara kort och beskriva tydligt vad motionens förslag handlar om.

  Exempel
  ”Bygg fler studior för anslutna ”
   
 2. Avsluta med en eller flera Att-satser
  Att-satserna på slutet i motionen är de konkreta förslag som stämman kommer ta ställning till och det är enbart de som ligger till grund för beslut. Det är alltså att-satserna som antingen blir bifallna, avslagna eller besvarade. Även om att-satserna kommer sist i din motion kan det vara enklast att börja med att skriva att-satserna.

  När du formulerat dina förslag kan du utveckla ditt resonemang i brödtexten. Det är dock viktigt att en att-sats är tydlig nog för att ett beslut ska kunna tas utan brödtexten. Det är viktigt att det framgår vad en att-sats föreslår och vem som eventuellt ska genomföra förslaget. Om du vill att Stim ska tycka, tänka eller åstadkomma något, var då tydlig med vad det är så att alla förstår vad det är du vill att stämman ska ta ställning till.

  Exempel
  ”Jag/Vi yrkar
  att Stim utreder möjligheterna att bygga fler studior
  att dessa studior ska förläggas i norra Sverige
   
 3. Brödtext
  Brödtextens viktigaste funktion är att utveckla motionens resonemang. Här kan du förklara bakgrunden, alltså problemet du identifierat, och argumentera för dina förslag, lösningen på problemet. Skriv inte för långt! Mängden ord i din motion gör inte med nödvändighet att motionen får en starkare argumentation.

  Exempel
  ”Behovet är stort på grund av och eftersom Stim arbetar för sina musikskapare anser jag att det vore en toppenidé att genomföra denna grej”
   
 4. Längst ned
  Här ska det tydligt framgå vem eller vilka medlemmar som står bakom motionen.