Fördjupad information om rapportering av musik i tv-reklam

Musikrapporter

Musikrapporten ska innehålla följande uppgifter:

  • ID-kod
  • Annonsör och/eller Produkt
  • Musikverkets titel
  • Samtliga upphovspersoner

Observera att musiken måste vara anmäld till Stims verkregister innan rapporten skickas in. Musiktid bör anges om informationen finns tillgänglig. Sändningsperiod = vilket halvår sändningen började (1:a eller 2:a halvåret, t ex 2016-1 eller 2016-2) Uppgifterna skickas till [email protected] antingen direkt i epost eller med hjälp av blanketten för tv-reklam.

Adtoox

Adtoox är en plattform med information om tv-reklamfilmer. Används bl. a. av reklambyråer, produktionsbolag och post-produktionsbolag. Stim har möjlighet att i Spotbox/Adtoox titta eller lyssna på de reklamfilmer som sänts i rikstäckande/nationella tv-kanaler som laddats också upp till tv-kanalen via Adtoox men det finns enstaka undantag. Reklamfilmer i Lokal-TV4 är inte synliga i Spotbox/Adtoox.

Rikstäckande/nationell tv-reklam i Sverige – så funkar det

Här förekommer många olika varianter. Nedanstående information får ses som en allmän översikt över "flödet" för de flesta reklamfilmer.

  1. Annonsören avser att göra en tv-reklamfilm
  2. Reklambyrån/Media Agency hjälper ofta till med idé/utformning av reklamfilmen
  3. Upphovsperson eller musikförlag kontaktas för tillstånd/licens eller också ger man en upphovsperson i uppdrag att skriva/skapa ny musik. Alternativt gör producenten själv musiken. Här förekommer flera "varianter”.
  4. Producenten gör reklamfilmen
  5. Post-produktionsbolaget får den färdiga filmen från produktionsbolaget och laddar upp den till tv-kanalen inför första sändningsdatum. Postproduktionsbolaget har oftast inte kännedom om musiken. Produktionsbolaget är i regel de som känner till musikverket men de registrerar sällan information i Adtoox och därmed inte heller i musikrapporten som är kopplad till Adtoox.
  6. Tv-kanalerna skickar sändningsrapporter/spotlistor till Stim. tv-kanalen rapporterar antal sändningstillfällen för respektive ID-kod/Annonsör/Produkt men inte musikverket/upphovspersonen.

Tv-reklam som sänds i Utlandet

För tv-reklamfilmer som innehåller musik av Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag och som sänds i utlandet bör Stim få en musikrapport. Stim skickar sedan denna information till respektive sällskap i de länder där reklamfilmen visas. Den information som krävs är olika från land till land men uppgift om annonsör/produkt, musikverk och upphovsperson/er samt startperiod och tv-kanaler är nödvändigt. I vissa fall krävs även ID-koder men inte alltid.

 

 

Tags