Septemberutbetalningen 2015

Det här ingick i septemberutbetalningen 2015:

Konserter, kyrkokonserter, annan levande musik med rapportering, teatermusik *

Kommersiell TV – TV1000 åren 2001, 2002, 2003 och till och med halvåret 2004

Biografer – till och med andra kvartalet 2015

Online/nya medier

  • SR Webb - andra kvartalet 2015
  • Music Partner - första kvartalet 2015
  • Swedebeat - första kvartalet 2015
  • Tidal - tredje kvartalet 2014
  • Spotify Business - första kvartalet 2015
  • Spotify - första kvartalet 2015
  • YouTube – första, andra och tredje kvartalet 2014 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum
  • YouTube  -första, andra och tredje kvartalet  2014 avseende direktlicensiering Europa
  • Google Play - första, andra och tredje kvartalet 2014 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum
  • Google Play - första, andra och tredje kvartalet 2014 avseende direktlicensiering Europa

Biblioteksersättning – helåret 2013

Utland – till och med andra halvåret 2014

Kabel – helåret 2014

 *) avser spelningar rapporterade till och med december 2014