Juniutbetalningen 2015

Det här ingick i juniutbetalningen 2015:

Konserter, kyrkokonserter, annan levande musik med rapportering, teatermusik *
Dans/diskotek
- andra halvåret 2014
Bakgrundsmusik med rapportering, musikleverantörer andra halvåret 2014 
Sveriges Television – andra halvåret 2014
Sveriges Radio – andra halvåret 2014
Kommersiell radio & Närradio– andra halvåret 2014
Kommersiell TV – andra halvåret 2014
Biografer – till och med första kvartalet 2015
Online/nya medier 

  • SR Webb   -  första kvartalet 2015
  • Music Partner  -  tredje kvartalet 2014
  • SVT Play  - fjärde kvartalet 2014
  • TV4 Play – fjärde kvartalet 2014
  • Kanal 5/9/11 Play – fjärde kvartalet 2014
  • Swedebeat  - tredje och fjärde kvartalet 2014
  • Spotify – fjärde kvartalet 2014
  • YouTube – fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum
  • YouTube   -  fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet 2014 avseende direktlicensiering Europa

Utland – till och med andra halvåret 2015
Privatkopieringsersättning (PKE) – till och med andra halvåret 2014
*) avser spelningar rapporterade till och med december 2014