Så får du ersättning när din musik spelas utomlands

När svensk musik spelas i andra länder än Sverige så rapporterar utländska upphovsrättsorganisationer det till Stim. På så vis kan vi se till att du som upphovsperson får ersättning för din musik, även när din musik spelas utomlands. På motsvarande sätt rapporterar Stim till andra upphovsrättsorganisationer utomlands när musik, skapad av utländska upphovspersoner, spelas i Sverige.

Varje land har sina egna regler, som styr om det blir någon ersättning och hur stor den blir.

Vi gör inga administrativa avdrag på pengar som kommer från andra länder

När Stim tagit emot pengar från ett land så skickas de till rättighetshavarna vid närmaste utbetalningstillfälle (i mars, juni, september eller december). Vi gör, till skillnad från de flesta av våra motsvarande organisationer i andra länder, inga administrativa avdrag på utlandspengarna.

Checklista när din musik spelats utomlands:

 • Det är bra om du har tillgång till produktionens cue shee, alltså förteckningen över vad som spelats och när, om din musik spelats på TV eller i film utomlands.
  Läs mer om radio och tv utomlands

 • Om din musik spelats i radio eller reklam utomlands är det reglerna för de andra ländernas Stimorganisationer som avgör om, och hur mycket, ersättning du får.
  Läs mer om radio och tv utomlands
   
 • Om din musik framförts live utomlands kommer vi i de flesta fall få uppgifter om detta från respektive lands sällskap, men du kan snabba på processen genom att lämna en låtlista till den lokala arrangören och be dem vidarebefordra listan till det aktuella landets motsvarighet till Stim.
  Läs mer om live utomlands
   
 • Livespelningar i USA ger i regel inga pengar från våra motsvarande amerikanska organisationer.
  Läs mer om live utomlands
   
 • Vid skivutgivning utanför Norden och Baltikum ska alltid releaseinformation skickas in.
  Läs mer om skivsläpp utanför Norden

Frågor och svar om pengar från utlandet

Här kan du läsa mer om musik framförd utanför Sverige.

Svensk radio och tv som sänds i våra grannländer

Här kan du läsa om musik i radio och tv som i huvudsak är framförd i de nordiska grannländerna.