Med anledning av kommunens nya Stimavtal så behöver vi uppgifter om de livemusikverksamheter som finns inom just er kommun.


Vi ber dig som är ansvarig för en kommunal livemusikverksamhet att välja lämplig benämning i formuläret nedan och skicka in de ifyllda uppgifterna till oss. Notera att livemusik inom omsorg och skolor omfattas av kommunens totala årsbelopp så vi behöver ingen ytterligare information om dem. Undantag är dock musik- och kulturskolor samt musikgymnasier som du kan lämna uppgifter om här.

Om du ansvarar för flera enheter eller musikverksamheter inom kommunen så separera dem från varandra genom att skicka in ett svar åt gången.

Tveka inte att mejla till kommuner@stim.se om du har några frågor.

 
1 Från 2 Slutförd

I de tidigare avtalen fanns en definition där fler respektive färre än 300 besökare per evenemang bedömdes på två olika sätt. Eftersom det nya avtalet inte innehåller sådana gränser ber vi dig att här lämna uppgifter om antal besökare, oavsett antal.

I det nya avtalet omfattas gratiskonserter med max 300 besökare av det fasta årsbeloppet. Var god uppge nedan antal entrébelagda konserter per år samt antal gratiskonserter med fler än 300 besökare.

Detta gäller exempelvis stadsfest, kulturnatt, kulturvecka eller visfestival. Om ni har flera sådana årliga musiktillfällen skickar du in ett svar per evenemang.

Uppgifter för e-faktura

Ange Peppol-ID om ni inte har ett GLN-nummer.

Dina kontaktuppgifter

Om verksamheten har en eller flera fasta lokaler (t.ex fritidsgårdar eller musikhus) så ber vi dig skicka in ett svar för varje ställe.

Antal musiktillfällen

De musiktillfällen* (konserter, musikcaféer, dansuppvisningar) som skolan ska redovisa för är sådana som är öppna för allmänheten eller för vänner/anhöriga. Tillfällen då elever spelar för elever på schemalagd skoltid ska inte räknas med.

De musiktillfällen som ska redovisas är exempelvis konserter, musikcaféer och barnföreställningar.

De musiktillfällen som ska redovisas är exempelvis konserter och musikcaféer.

Här kan du lämna förtydliganden kring uppgifterna som du har fyllt i ovan.