Opinion2 maj 2022

Stim arbetar för fullt med att få till bästa möjliga implementering av upphovsrättsdirektivet och vårt fokus ligger på att sociala medier ska ta större ansvar och betala för musiken de använder. Tyvärr har lagstiftningen blivit försenad flera gånger och därför ser det ut som att riksdagen kommer att rösta om detta först efter valet. Stim har varit kritiska till svenska regeringens förslag som sticker ut i jämförelse med det antagna direktivet och där man tagit för lite hänsyn till rättighetshavarnas perspektiv.

En positiv nyhet är att EU-domstolen har avgjort det så kallade Polen-målet. Domstolen kom fram till att artikel 17 i upphovsrättsdirektivet är välavvägd mot andra intressen. Domen underlättar för den svenska implementeringen av direktivet och de förslag som Stim driver. Läs mer om domen här.

Det har även kommit en ny statlig utredning om ersättningssystemet för privatkopiering med fakta och flera förslag på hur systemet ska fungera framöver. Enligt utredningen privatkopierar 80–90 procent av svenskarna, vilket gör att det fortsatt finns behov för privatkopieringsersättningen. Läs mer här.