Opinion21 augusti 2020
I dag överlämnar Musiksverige en promemoria till regeringen med sex konkreta åtgärdsförslag för att återstarta den svenska musikbranschen. Förslagen är utformade för att hjälpa de företag och individer som drabbats till följd av pandemin samt bidra till att på ett säkert sätt öppna upp musikscenerna med hänsyn till smittspridningen.

Vi välkomnar att regeringen nu ska se över möjligheterna att säkert öppna våra musikscener och deras förslag att införa nya krisstöd. Vi hoppas att C och L i budgetförhandlingarna nu hörsammar branschens efterfrågan på stöd och underlättar för alla musikutövare som drabbats av krisen, Alfons Karabuda, ordförande Musiksverige 

Den åtgärdslista som Musiksverige överlämnar till regeringen i dag innehåller följande förslag:

  1. Ta fram en konkret och tidsatt plan för återstart

  2. Underlätta kulturaktiviteter i befintliga lokaler

  3. Låt lokalens kapacitet avgöra gruppstorleken

  4. Ta fram ett nytt och återkommande ekonomiskt stöd

  5. Stärk det offentliga stödet till kulturen

  6. Inrätta ett tillfälligt branschråd

 

Om Musiksverige:
Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. Uppdrag är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. I Musiksveriges uppdrag ingår dessutom att samla musikbranschen i gemensamma projekt, som sammanställningar av statistik om branschen, och evenemang, som till exempel branschdagar.

Musiksverige är en ekonomisk förening och grundades våren 2010 av nio intresseorganisationer. Musiksverige består idag av fjorton organisationer och vi arbetar aktivt för att inkludera fler. Grundare och huvudmän är Stim, SAMI och IFPI SVERIGE.
Till Musiksveriges hemsida >>