Opinion15 juni 2022
Sveriges riksdag kommer till hösten att uppdatera upphovsrättslagen utifrån det så kallade DSM-direktivet. Regeringen presenterade ett första förslag till implementering i oktober, vilket tyvärr var en svensk särlösning där musikskaparna inte skulle få sina rättigheter tillgodosedda i tillräcklig utsträckning.

Stim har sedan dess arbetat intensivt för att förbättra direktivet – i synnerhet artikel 17 – för att få till en lagstiftning som tydligare följer EU:s direktiv och ha ett tydligare fokus på musikskaparna. Förra veckan presenterade regeringen ett nytt förslag, där man nu har gjort förbättringar i flera delar, så att de stora online-tjänsterna i större utsträckning ska teckna licenser vilket gör att låtskrivare, kompositörer och förlag får bättre möjlighet till ersättning. Ett exempel är att det tidigare förslaget riskerade att enbart gälla för de största och ofta globala online-tjänsterna, medan trösklarna har sänkts i det nya förslaget så att fler delningstjänster och sociala medier omfattas.

Det finns fortfarande en hel del i lagen som skulle behöva förbättras ytterligare och vi på Stim fortsätter nu arbetet för att skapa bästa möjliga upphovsrätt. Planen är att regeringen ska lägga fram en proposition till riksdagen under sommaren, som sedan behandlas i riksdagen efter valet.