Opinion28 april 2021
De moderna ekonomierna i dag drivs av kunskap och utvecklas genom immateriellt värdeskapande, men vi ser i dag en alltför låg kunskapsnivå bland våra beslutsfattare om vikten av de immaterialrättstunga branscherna.

Det skriver representanter för Stim, Svenskt näringsliv och European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship i en debattartikel.

Slutsatsen är tydlig: om Sverige ska lyckas i den globaliserade kunskapsekonomin måste vi bli bättre på att tillvarata våra immateriella tillgångar.

Läs hela debattartikeln på Altinget.se.